Život on Air

#10_ Alice Koubová _ Žít zdařilý život

Episode Summary

Rozhovor s filosofkou Alicí Koubovou. Věnovali jsme se tomu, jak se člověk nejdříve stane matematikem a pak filosofem, kde jsou nebezpečí ega a jak jej krotit. Bavili jsme se o tom k čemu jsou umělci a filosofové, a jaký dopad měla na Alici zkušenost s divadelním tréninkem např. v podobě Dialogického jednání. Dotkli jsme se také projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož je Alice součástí. Ale nejlepší popis tohoto rozhovoru je citát od Alberta Einsteina - „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ První dvouciferný díl podcastu “Život on Air” je o tom jak přemýšlet, odkud, kam a kudy.

Episode Notes

S Alicí Koubovou jsme se poprvé setkali v rámci festivalu Bazaar zhruba před čtyřmi lety. Alice tehdy vedla debatu o jednom z našich rozpracovaných představení. Její postřehy, poznatky a styl vedení diskuse o divadelním díle mě fascinovaly… Způsob jejího uvažování pro mě byl velmi inspirativní. Když potkám někoho, kdo mě dokáže vyvést z míry, pootevřít dveře o kterých jsem do té doby nevěděl, nebo jsem si je ani nedovedl představit, přichází pocit nejistoty na jehož konci dochází k nové inspiraci nebo přehodnocení něčeho, co se ještě nedávno zdálo nezpochybnitelné. A to je důvod proč jsem Alici pozval do podcastu Život on Air, je důležité objevovat nové úhly pohledu, a zkoumat hranice představivosti a vnímání.

Další důležité odkazy

Odebirej _ bit.ly/zivotapple _ bit.ly/zivotgoogle _ bit.ly/zivotspotify

Podcast "Život on AIR" produkuje divadelní soubor Ufftenživot - www.ufftenzivot.cz / facebook.com/ufftenzivot / instagram.com/ufftenzivot

Chcete-li  podporovat naši práci tak můžete zde - www.ufftenzivot.cz/snami

Podcastem vás provázel Jiří Šimek.